Vedeli ste, že vianočná koleda „Tichá noc“ pochádza z Rakúska?

FotogalériaDiskusia

Tichá noc je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc takmer na celom svete. Táto skladba bola preložená do viac ako 300 jazykov a tento rok oslavuje svoje 199. narodeniny.

Nielen v čase Vianoc, ale aj mimo nich je návšteva kaplnky Tichej noci v obci Oberndorf pri Salzburgu vždy príjemným duchovným zážitkom. Je to kolíska skladby Tichá noc, ktorá už skoro 200 rokov spolu vytvára vianočnú atmosféru v celom kresťanskom svete.

Tichá Noc

zaznela verejne prvý raz v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe pri Salzburgu v roku 1818. Predstavili ju kaplán Joseph Mohr spolu s organistom Franzom Xaverom Gruberom. Autorom textu bol sám otec Joseph, ktorý ho napísal ešte v roku 1816 formou básne. V tom čase pôsobil ako kňaz v obci Mariapfarr pri Salzburgu. Neskôr, keď už pôsobil v Oberndorfe, požiadal miestneho učiteľa a organistu Franza Xavera Grubera, aby k textu zložil melódiu. Keď ju prvý raz zahrali v kostole, otec Joseph sa k orgánu pripojil gitarou a spevom.

Pieseň sa stala veľmi rýchlo populárnou a obľúbenou. S večerom, kedy bola prvý raz predstavená sa spája okrem samotného Vianočného príbehu, veľmi veľa romantických príbehov a legiend, ktoré tak dokrášľujú ten pôvodný príbeh.

Najstarší dokument k tejto piesni pochádza z roku 1823. Objavený bol až v roku 1995 a odvtedy je umiestnený v Salzburgskom múzeu.

Originálna verzia piesne v nemčine /Viedenský chlapčenský zbor/

Ako sa stala slávnou

Za rozšírenie tejto skladby do celého sveta môže vraj Karl Mauraucher, opravár orgánov z Fügenu. Keď pri oprave orgánu v chráme sv. Mikuláša v Oberndorfe počul melódiu, zapáčila sa mu natoľko, že ju rozšíril vo Fügene a v roku 1819 ju už hrali na polnočnej omši.

V roku 1822 ju Rainerskí speváci zaspievali cisárovi Františkovi Jozefovi I. Habsburgskému a ruskému cárovi Alexandrovi I., keď boli vo Fügene. Rainerskí speváci ju neskôr odovzdali súrodencom Strasserovcom (spevácky zbor z tirolského Zillertalu), ktorí ju rozšírili po Nemecku.

Prvý raz ju vydali v roku 1833 v Drážďanoch, ako jednu zo štyroch pôvodných tirolských piesní. V tomto období bola považovaná za ľudovú pieseň. Veľmi si ju obľúbil aj pruský kráľ Friedrich Wilhelm IV., ktorému možno vďačiť za to, že sa nezabudlo na jej pôvodných autorov. Jeho dvorná kapela sa obrátila na salzburgský zbor sv. Petra s prosbou o pôvodný text tejto piesne, ktorej autorstvo sa v tom čase chybne pripisovalo Michaelovi Haydnovi a v podstate náhodne sa prišlo na to, kto je skutočným autorom tohto veľdiela.

Kaplnka Tichej noci (Stille Nacht Kapelle)

Na mieste kostola sv. Mikuláša v Oberndorfe stojí od začiatku 20. storočia kaplnka Tichej noci a dnes patrí k obľúbeným turistickým atrakciám.

O pôvode tejto piesne vznikol dokonca aj film Večná pieseň (Das ewige Lied). Škola, ktorej Gruber voľakedy učil je dnes múzeom Tichej noci.

Od roku 2011 je pieseň Tichá noc vyhlásená za nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO.

[codepeople-post-map]

Fotogaléria