Výstavy na zámku Belvedér

Všetky výstavy na zámku Belvedér sú zahrnuté v cene základného vstupného, žiadne vstupné navyše sa neplatí. Aktuálne ceny vstupeniek a možné kombinácie nájdete tu. Dolný Belvedér 25.2. – 5.6. Johann Peter Krafft Pôsobenie tohto všestranne nadaného umelca je najviac späté s Viedňou a „novým Rakúskom“. Jeho diela prinášajú pohľad na spoločenské a politické dianie jednej celej epochy od konca […]

Všetky výstavy na zámku Belvedér sú zahrnuté v cene základného vstupného, žiadne vstupné navyše sa neplatí. Aktuálne ceny vstupeniek a možné kombinácie nájdete tu.

Dolný Belvedér

25.2. – 5.6. Johann Peter Krafft

Pôsobenie tohto všestranne nadaného umelca je najviac späté s Viedňou a „novým Rakúskom“. Jeho diela prinášajú pohľad na spoločenské a politické dianie jednej celej epochy od konca 18. storočia. Už počas svojho života sa stal uznávaným portrétistom a neskôr riaditeľom cisárskej galérie v Hornom Belvedére. Počas štúdia v Paríži sa v Louvri spoznal s Jacques-Louis Davidom a Francois Gerardom, ktorí významne ovplyvnili jeho tvorbu.

10.3. – 19.6. Klimt, Kupka, Picasso a ďalší

Píše sa rok 1900, monarchia dožíva a v jej tieni sa rodí nové kolektívne vedomie, ktoré zjednocuje celý kultúrny priestor Rakúsko-Uhorska. Výstava predstaví diela maďarského konštruktivizmu, českého a slovenského kubizmu a viedenskej secesie. V pozadí rozdielov má pozorovateľ možnosť hľadať súvislosti a porovnať typické črty jednotlivých umeleckých komunít, vnímať úroveň pedagogiky a vzdelania v danom čase a mieste. Doteraz žiadna výstava neponúkla také množstvo prominentných exponátov, ktoré zachytávajú tento zriedkavý uhol pohľadu na umenie v rakúsko-uhorskej monarchii.

Horný Belvedér

12.2. – 16.5. Rudi Stanzel

V priestoroch Horného Belvederu sú rozmiestnené objekty súčasného autora Rudi Stanzela. Sú vytvorené z článkov dvojfarebných reťazí a zvýrazňujú vertikálny rozmer priestoru.

od 8.11.2007 stála expozícia a Bozk od Gustava Klimta

Namiesto izolovaného zobrazenia jednotlivých epoch sa výstavy na zámku Belvedér pripravujú tematicky, poukazujú na spoločné znaky, súvislosti, prieniky a vývoj. Prehliadky rakúskou históriou umenia sa tak pre návštevníka stávajú pútavejšie. Inventár zámku obsahuje niekoľko tisíc umeleckých predmetov z čias stredoveku až do polovice 20. storočia. Aktuálne sa predstavuje nový priestorový koncept pre rozsiahlu zbierku Gustava Klimta a návštevníci budú môcť vidieť jeho najznámejšie dielo Bozk v novej perspektíve.

Zimný palác Eugena Savojského

Prepychový mestský palác princa Eugena Savojského stojí priamo v srdci Viedne, neďaleko Dómu svätého Štefana a od zámku Dolný Belvedér je vzdialený  len 15 minút chôdze. Výstava v paláci je zahrnutá v cene vstupenky Prinz Eugen Ticket.

18.3. – 26.6. Šľachtická vznešenosť – sila krásy

Výstava predstavuje vzácnu zbierku portrétov významných európskych aristokratov od Paríža cez Brusel, Anglicko, Florenciu, Drážďany, naprieč Nemeckom až po dvor ruskej cárovnej Kataríny II. Zaujímavosťou je, že obrazy sú rozmiestnené presne tak, ako to bolo zvykom v 17. a 18. storočí v galériách šľachticov, kláštoroch a vtedajších múzeách.

21er Haus

Pôvodný rakúsky pavilón z výstavy Expo 58 v Bruseli bol koncom 50-tych rokov prevezený do Viedne a umiestnený v mestskom parku Schweizergarten. Od Horného Belvedéru je vzdialený len 10 minút chôdze. Pavilón slúži ako múzeum súčasného umenia a výstavy sú zamerané predovšetkým na prezentáciu rakúskeho umenia 20. a 21. storočia. Výstavy sú zahrnuté v cene vstupenky 3er Kombi Ticket.

9.3. – 26.6. Oswald Oberhuber

patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti rakúskeho umenia. Jeho diela sú dynamické, sprevádza ich neustála zmena. Sám nezastáva žiaden štýl, vyhýba sa rutine a nudnosti v umení. Na výstave prezentuje okolo 300 svojich prác, vrátane kľúčových diel z celého obdobia svojej tvorby, od neskorých 40-tych rokov až po súčasnosť.

28.1. – 29.5. Abstract Loop Austria

Je výstava štyroch rakúskych autorov z povojnového obdobia, tematicky doplnená o diela zahraničných tvorcov. Marc Adrian, Richard Kriesche, Helga Philipp a Gerwald Rockenschaub predstavujú začiatky konštruktívne koncipovaného umenia v Rakúsku po 2. svetovej vojne. Nové prúdy prinášajú Op-Art, konkrétne, kinetické, konceptuálne a počítačové umenie.

27.4. – 28.8. Rück – Blick: Kinetika 1967

Rozvoj techniky a mechanizácia v 60-tych rokoch spôsobili prienik techniky, kybernetiky a optiky aj do umenia. Výstava Kinetika prináša spomienku na koniec 60-tych rokov v podobe 25-tich majstrovských diel kinetického umenia s predstavením svetelnej projekcie a Op-Art. Svoje diela predstavia Nicolas Schöffer, Julio Le Parc, Martha Boto, Heinz Mack a Lily Greenham.

31.3. – 3.7. Sound & Buch

od 21.6. Skulpturengarten

od 21.5. Peter Baum