Dôležité UPOZORNENIE

S ohľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nemusia byť všetky informácie na stránke vždy aktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia portálu rakusko.sk

Obmedzenie rýchlosti na diaľnici s dodatkom IG-L

Mnohí slovenskí vodiči zažili na rakúskej diaľnici obmedzenie rýchlosti zväčša na 100 km/h, s dodatkovým označením IG-L, na nekonečne dlhom úseku. Často uvažujú nad tým, či náhodou neprehliadli koniec obmedzenia. Na čo je toto "bezdôvodné" obmedzenie dobré?

Úseky s obmedzením sa vyskytujú obyčajne pri väčších mestách alebo významných diaľničných uzloch a môžu byť dlhé niekoľko desiatok kilometrov.

Čo znamená IG-L?

Toto obmedzenie má opodstatnenie pre rakúsky program ochrany životného prostredia. IG-L je skratkou zákona o ochrane ovzdušia pred imisiami (Immisionsschutzgesetz-Luft) a objavuje sa ako dodatok pod značkou obmedzenia rýchlosti na diaľniciach a niektorých rýchlostných cestách. Rýchlosť býva obmedzená väčšinou na 100 km/h a má za cieľ znižovanie emisií výfukových plynov. Aktivuje sa preventívne, alebo pri nameraní zvýšenej koncentrácie imisií na danom úseku.

Pozor na pokuty

Pri prekročení rýchlosti na meranom úseku s obmedzením IG-L sa síce dopúšťate jedného priestupku, no porušujete tým hneď dva zákony, a to zákon o cestnej premávke (StVO) a zákon o ochrane ovzdušia pred imisiami (IG-L). Výška pokuty je preto vyššia ako pri bežnom prekročení rýchlosti. Orientačne sa uvádzajú tieto sadzby:

  • do 10 km/h platí 35 € namiesto 20 €
  • do 20 km/h platí 50 € namiesto 35 €
  • do 30 km/h platí 80 € namiesto 50 €

Pri prekročení rýchlosti o viac ako 30 km/h sa výška sankcií rieši v správnom konaní, kde navyše treba rátať so správnymi poplatkami.