Ešte nemáte vytvorený účet? Registrujte sa pomocou tejto emailovej adresy a jednoducho komunikujte so zamestnávateľmi prostredníctvom internetu cez web alebo smartfón. Viac na

Na pohovore sa zamestnávateľ rozhoduje, či vás príjme. Konkurencia býva veľká, preto dobrá príprava sa vždy oplatí. Ako zvládnúť pohovor v nemčine?

Príprava na pohovor

Pokiaľ zamestnávateľa, alebo personalistu váš životopis zaujal, zvyčajne ste pozvaný na pohovor. Dobre zvládnutý pohovor je rovnako dôležitý ako dobre napísaný životopis. Pokiaľ máte o pracovnú pozíciu vážny záujem, mali by ste si dať pozor, aby ste pri pohovore neurobili základné chyby.

Príchod na pohovor

Je pravdepodobné, že pohovor sa uskutoční priamo u zamestnávateľa v Rakúsku. Častou a veľkou chybou býva neskorý príchod na pohovor. Takáto chyba sa potom v priebehu pohovoru ťažko napráva. Preto je dôležité si cestu na pohovor dobre naplánovať a nechať si radšej väčšiu časovú rezervu, pre prípad zdržania v dopravnej zápche, alebo hľadaním parkoviska. Najmä vo väčších mestách ako Viedeň, rátajte s problematickým s parkovaním, ak pôjdete na pohovor autom.

 • Cestu si vopred naplánujte
 • Nechajte si časovú rezervu
 • Ak idete autom, zistite si možnosti parkovania pri mieste pohovoru
 • Uložte telefónne číslo personalistu do mobilu

Predstavenie sa pri stretnutí s personalistom/zamestnávateľom

Prvý kontakt s človekom, ktorý rozhoduje o vašom prijatí do zamestnania, je mimoriadne dôležitý. Behom prvých sekúnd si váš partner urobí na Vás svoj názor. Váš pozdrav by mal byť zreteľný, ale nie príliš hlasný. Skúste pôsobiť uvoľnene a každú poznámku alebo gesto dobre zvážte. Komunikačná striedmosť je v tomto prípade úplne na mieste.

Buďte si vedomý, že v tejto prvej fáze pohovoru má každé vaše slovo, gesto, ale napríklad aj správne podanie ruky, veľký význam. Buďte uvoľnený, ale nie príliš žoviálny. Vaše správanie pri prvom kontakte často predurčí aj ďalší priebeh pohovoru.

Pripravte si niekoľko nemeckých fráz, vhodných na prvé stretnutie a dobre sa ich naučte.

 • Zreteľný, ale nie príliš hlasný pozdrav
 • Podanie ruky (dámy majú prednosť)
 • Komunikačná striedmosť, ale nie ustráchanosť
 • Ponúknuté občerstvenie obmedzte na pohár vody

Začiatok pohovoru

Na začiatok si pripravte odpovede na niekoľko zdvorilostných fráz, ktoré pravdepodobne odznejú. Úplnou klasikou sú otázky typu, "aká bola cesta, koľko trvala, či neboli zápchy a či ste miesto pohovoru ľahko našli". Sú to typické otázky na uvoľnenie atmosféry. Keď si na ne pripravíte odpovede v nemčine vopred, určite sa pohovorová atmosféra spríjemní a odľahčí. Takýmito jednoduchými otázkami personalista, alebo zamestnávateľ tiež rýchlo zistí, aké máte znalosti nemčiny. Ak budete dobre pripravený, plusové body sú vaše.

Keď si neviete spomenúť na správne nemecké slovo, nepoužívajte prílišnú mimiku tváre, akože to máte už „na jazyku“. Kazí to dojem. Používajte radšej naučené slová a frázy. Je lepšie sa opakovať, ako byť úplne ticho.

 • Pripravte si odpovede na typické zdvorilostné frázy v nemčine
 • Seďte kľudne
 • Ak dostanete vizitku, venujte jej krátky pohľad
 • Nehrajte sa s predmetmi na stole

Pohovor

Pri samotnom pohovore budete buď vyzvaný, aby ste povedali niečo o sebe, alebo aktivitu prevezme zamestnávateľ, personalista a predstaví vám v krátkosti firmu. Ak bude rozprávať o firme, prípadne o pozícii, o ktorú máte záujem, neskáčte mu do reči, kým svoj prezentačný vstup neukončí.

Dá sa očakávať, že skúsený personalista alebo zamestnávateľ vás taktiež nechá bez prerušovania dorozprávať, keď budete hovoriť o sebe.

Je veľmi dôležité, aby ste sa na Vaše rozprávanie o sebe pripravili a aj reálne v nemčine natrénovali (napríklad pred zrkadlom). Už z obsahu inzerátu býva zväčša zrejmé, čo bude zamestnávateľ od nového zamestnanca očakávať, aké pracovné skúsenosti, alebo osobné vlastnosti. Doma sa na to môžete v kľude pripraviť a zohľadniť jeho očakávania pri rozprávaní o vašich pracovných skúsenostiach a osobných vlastnostiach. Ideálne je, ak si rozprávanie pripravíte v písomnej forme po nemecky a naučíte sa ho naspamäť.

 • Keď rozpráva o firme, počúvajte s viditeľným záujmom
 • Vaše rozprávanie o sebe si dobre pripravte a natrénujte

Náročnejšou časťou pohovoru sú otázky zamestnávateľa alebo personalistu ohľadom vašej osoby. Toto je fáza pohovoru, na ktorú sa pri slabšej znalosti nemčiny dá pripraviť veľmi ťažko. Dobrým pomocníkom môžu byť znalosti o firme, ktoré si predtým zistite na internete. Pokiaľ má firma vlastnú web stránku, je potrebné si túto webstránku pozorne prezrieť. Aj tieto informácie vám veľa napovedia o firme, v ktorej sa uchádzate o prácu. Pripravte si pomocné "slovné/vetné barličky", ktoré sa týkajú firmy, a ktoré môžete použiť pre prípad, keď pre slabšiu znalosť nemčiny, neviete s nejakou témou pohnúť a nastane nepríjemné ticho.

Nič nepokazíte, ak pri pohovore budete mať pred sebou papier s pomocnými otázkami alebo témami v nemčine. V prípade, keď si vďaka stresu neviete na nič spomenúť, môže byť takýto "ťahák" na nezaplatenie.