Fashion Outlet Parndorf

40 km od Bratislavy, viac ako 130 obchodov, 3000 parkovacích miest. Z Bratislavy do Parndorfu premáva pravidelný vlakový spoj.

Adresa

Fashion Outlet Parndorf
Gewerbestraße 4
7111 Parndorf
Tel.: +43/0/216 620 805
E-mail: info@fashionoutletparndorf.com
Web: www.fashionoutletparndorf.com