Podnikanie

Možnosti podnikania v Rakúsku

Podnikanie Ako na to

Slobodné podnikanie v ktorejkoľvek z krajín EU, čiže aj v Rakúsku, patrí popri slobodnom cestovaní a možnosti zamestnať sa v rámci štátov EU nepochybne k ...

Vyslanie zamestnancov na prácu do Rakúska

Podnikanie Vyslanie

Možnosť podnikať v rámci EU aj v inom zmluvnom štáte, nezbavuje našich podnikateľov povinností, ktoré sú v danom štáte platné. Rovnako to platí aj pre ...