Podnikanie

Podnikanie Ako na to

Možnosti podnikania v Rakúsku

Slobodné podnikanie v ktorejkoľvek z krajín EU, čiže aj v Rakúsku, patrí popri slobodnom cestovaní a možnosti zamestnať sa v rámci štátov EU nepochybne k najväčším výhodám nášho členstva v Európskej únií.