Dôležité UPOZORNENIE

S ohľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nemusia byť všetky informácie na stránke vždy aktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia portálu rakusko.sk

Možnosti podnikania v Rakúsku

Slobodné podnikanie v ktorejkoľvek z krajín EU, čiže aj v Rakúsku, patrí popri slobodnom cestovaní a možnosti zamestnať sa v rámci štátov EU nepochybne k najväčším výhodám nášho členstva v Európskej únií.

Ilustračné foto

Aj slovenskí podnikatelia môžu podnikať v Rakúsku. V prípade jednorázových krátkodobých zákaziek na to môžu využiť aj už existujúcu slovenskú firmu, napr. s.r.o., alebo aj svoju živnosť. Ak svoju podnikateľskú činnosť vykonávate cez takúto firmu na území Rakúska, je potrebné, aby ste dodržiavali všetky rakúske právne normy týkajúce sa vykonávanej činnosti. To platí bez rozdielu aj pre krátkodobé práce, ako napríklad montáž výrobkov zo Slovenska v Rakúsku.

Ak napríklad slovenská firma montuje v Rakúsku okná vyrobené na Slovensku, musí pri montáži dodržiavať všetky rakúske predpisy a normy. To, že neznalosť zákona neospravedlňuje, pocítilo v Rakúsku už mnoho slovenských firiem. Rakúski úradníci sú v kontrolách, najmä na stavbách všetkého druhu, veľmi aktívni a aj dôslední.

Ak ste pristihnutí pri neoprávnenej zárobkovej činnosti, máte problém.

V prípade, že na území Rakúska vykonávate nejakú aktivitu vedúcu k zárobku, musíte v prípade kontroly preukázať, na základe čoho a pre koho túto činnosť vykonávate. Argument, že ide o priateľskú výpomoc, napríklad pri stavbe domu určite neobstojí. Zabudnite na to, ako to funguje na Slovensku a že si nájdete nejakú výhovorku. Rakúske kontrolné orgány sú nekompromisné, a idú aj po najmenších detailoch. Ak vás pristihnú, do väzby asi nepôjdete, ale určite budete mať záznam, ktorý sa vám aj po dlhšom čase môže škaredo vypomstiť.

„Atraktívne“ pracovné ponuky môžu byť nebezpečné

Ak vás osloví nejaká zaujímavá ponuka práce v Rakúsku, mali by ste byť obozretní. V prvom rade je dôležité zistiť, či sa jedná o prácu na živnosť, alebo ide o závislú činnosť (pracovný pomer). Pri pracovnom pomere je dôležité vedieť, s akým zamestnávateľom budete podpisovať zmluvu. V Rakúsku totiž môžete pracovať aj na základe zmluvy so slovenským zamestnávateľom, ale má to isté špecifiká.

Na pozore sa musíte mať najmä vtedy, ak ponúkač práce na vás vyvíja časový tlak okamžitého nástupu a vôbec nerieši pracovnú legislatívu. Môže to byť znak toho, že rieši nejaký prechodný personálny problém a plánuje zneužiť vašu neznalosť jazyka a rakúskej legislatívy.

V prípade práce na slovenskú živnosť si musíte uvedomiť, že v Rakúsku aj v tomto prípade podliehate rakúskym právnym predpisom a neznalosť zákona, ani jazyka vás pri porušení zákonov neospravedlňuje.

Práca v Rakúsku na živnosť

Na Slovensku patrí k podnikateľskému štandardu, že veľa ľudí pracuje na živnosť. Je pri tom dosť jedno, či sú pri svojej práci závislí aj od iných spolupracovníkov, cudzích strojov a náradia, alebo pracujú úplne samostatne.

V Rakúsku to takto nefunguje. Nie je mysliteľné aby na rakúskej stavbe pracovala na samostatné živnosti partia murárov, alebo železiarov, ktorí sú úplne závislí od iných spolupracovníkov na stavbe.

Iné je to napríklad u obkladačov, ktorí na prácu potrebujú len materiál a náradie ktoré si sami zabezpečujú. Pre zjednodušenie, na vlastnú živnosť môže pracovať každý, kto má uzavretú (písomnú, alebo ústnu) zmluvu o dielo, nemá šéfa, ktorý mu hovorí čo a kde má robiť, vlastní potrebné pracovné náradie a sám si zabezpečuje materiál.

Iným príkladom živnostníkov, môžu byť opatrovateľky, programátori, samostatní predajcovia, inštalatéri, servisní pracovníci, kuriéri s vlastným autom a podobne.