Dôležité UPOZORNENIE

S ohľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nemusia byť všetky informácie na stránke vždy aktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia portálu rakusko.sk

Štúdium v Rakúsku – múdra voľba!

Každý rok pribúdajú študenti, ktorí nemajú záujem o štúdium na Slovensku a radšej volia zahraničie. Pre tých, ktorí by svoje kroky radi nasmerovali do Rakúska ponúkame zopár informácií, tipov a dobrých rád, ako si uchádzanie o štúdium a aj začiatok štúdia uľahčiť.

V Rakúsku je 22 štátnych a 13 neštátnych  univerzít, 12 odborných vysokých škôl (FH – Fachhochschule) a 9 sprostredkovateľov vysokoškolských študíjnych odborov, t.j. menších vysokých škôl, na 31 rôznych miestach. Medzi najvyhľadávanejšie univerzity patria univerzity vo Viedni, Grazi, Salzburgu, Innsbrucku, Linzi a veľmi populárna hlavne u západoslovenských študentov je vysoká škola vo Wiener Neustadt.

Štúdium

Veľa podmienok a potrebných informácií a podkladov, ktoré je unverzitám a vysokým školám potrebné poskytnúť sú rovnaké ako u nás, alebo aspoň veľmi podobné.

Všeobecné podmienky na prijatie zahraničných študentov:

  • Každý uchádzač musí mať maturitné vysvedčenie, ktoré je rovnocenné s rakúskym maturitným vysvedčením.
  • Každý uchádzač musí mať dostatočnú jazykovú úroveň dokladovanú certifikátom (väčšinou ide o úrovne B2 a vyššie). Pokiaľ uchádzač nemá certifikát, je povinný absolvovať preskúšanie, ktoré ponúka univerzita.
  • Každoročne je potrebné podať internetovú prihlášku na všetkých štátnych vysokých školách a univerzitách do 5. septembra, ak štúdium začína zimným semestrom a 5. februára, ak začína letným semestrom.

V Rakúsku je na väčšine odborov – nie na všetkých – možné začať študovať aj v letnom semestri. Rovnako je to aj v Nemecku. Aj z tohto dôvodu sa preto dĺžka štúdia neráta na ročníky, ale na semestre. Zimný semester sa zväčša začína v októbri a končí v januári. Po voľnom februári sa od marca začína letný semester, ktorý končí začiatkom júla. Na rozdiel od našich vysokých škôl, nie je na väčšinu študíjnych odborov v Rakúsku potrebné robiť prijímacie skúšky. Výnimkou sú študíjne odbory ako napr. arcitektúra, biológia a biochémia, informatika, farmácia, psychológia, medicína, žurnalistika a masmediálna komunikácia, ekonómia a aj niektoré umelecké odbory. Je však potrebné si to pozrieť aktuálne. Tieto pravidlá sa často menia a to nie len od roka, ale zároveň aj od univerzity.  Toto môže byť zároveň považované aj za nevýhodu, keďźe potom podobne, ako aj u nás napríklad na STU sú pvé dva semestre kruté sito.  Ako bónus bola zavedená tzv. Orientierungsphase (STOEP), čo v praxi znamená, že ak niekto nespraví všetky skúšky v prvom semestri, automaticky ho vyčiarknu zo študíjneho odboru. Na magisterské štúdium sa okrem psychológie prijímačky nerobia. Na odborných vysokých školách sa v prijímacom konaní často píšu motivačné listy.

Výhodou štúdia v Rakúsku je aj absencia študíjnych poplatkov na rozdiel od iných krajín. Jediný poplatok za štúdium je 18 eur za semester, kde je pokryté členské v Österreichische Hochschülerinnenschaft (ÖH) a nehodové poistenie. Rovnako ako aj u nás majú Rakúšania kreditový systém. Bakalárske štúdium trvá 6 semestrov, čiže tri roky, magisterské 4 semestre, takže 2 roky. V budúcnosti plánujú predĺžiť bakalára na 8 semestrov a v závislosti od odboru skrátiť magistra na 2 semestre.

Okrem vysokých škôl a univerzít je v Rakúsku aj tzv. neuniverzitný vzdelávací sektor s akadémiami a inštitútmi s prevažne pedagogickým a hospodárskym (ekonomickým) zameraním s akademickým ukončením.

Ubytovanie, strava, občianske povinnosti, financovanie štúdia

Niektorí slovenskí študenti denne dochádzajú, iní sa chopia príležitosti na vyletenie z hniezda a rozhodnú sa v Rakúsku aj bývať. Pri hľadaní ubytovania by mala pomôcť stránka Jobwohnen.at, ktorá sa okrem ubytovania venuje aj hľadaniu brigády a stáží. Prihlásiť sa na internát, môžete na home4students.at. Pre tých, čo nemajú tak hlboko do vrecka, je vhodnou alternatívou aj StuWo – stuwo.at. Tu nájdete o niečo drahšie riešenie na ubytovanie pre študentov. Kresťanskí študenti ocenia stránku kolping.at, kde nájdu ubytovanie v mládežníckych, študentských kresťanských spoločenstvách.

Čo sa stravy týka, každá univerzita má aspoň jednu Mensu – jedáleň. Aby ste získali zľavu 50 centov na každé menu v mense je trba sa prihlásiť u Österreichische Hochschülerinnenschaft (ÖH) a po obdržaní tzv. Mensapickerl si ho nalepiť na študenstký preukaz.

Medzi občianske povinnosti študenta patrí aj povinnosť prihlásiť svoj pobyt do troch dní po nasťahovaní sa, ak sa očakáva, že bude dlhší ako tri mesiace, na príslušnom magistráte. K tomu je potrebné predložiť občiansky preukaz, potvrdenie prenajímateľa „trvalého“ pobytu, potvrdenie o zdravotnom poistení (postačuje slovenské s európskou kartičkou poistenca) a študentský preukaz.

Tak ako aj v iných krajinách, aj v Rakúsku sú rôzne možnosti financovania štúdia, resp. živobytia počas štúdia. Jedna možnosť je rodičovská dotácia, druhá brigáda a tretia štipendiá. Databázu všetkých štipendií je môžné nájsť na grants.at. Pre tých, čo žijú v Rakúsku už dlhšie sú tu aj ďalšie možnosti podpory. Pre bližšie info: stipendium.at

Ďalšie užitočné linky:

Síce je to primárne určené Nemcom, aj pre našinca tu nájdete hodnotné informácie: studis-online.de

Všeobecný prehľad študíjnych odborov: studienplattform.at, studieren.at

Všeobecné informácie k štúdiu: oead.at