Dôležité UPOZORNENIE

S ohľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nemusia byť všetky informácie na stránke vždy aktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia portálu rakusko.sk

Vysiela vás zamestnávateľ pracovať do Rakúska?

Pri výkonne práce v zahraničí je treba rozlišovať, či ste do cudziny vyslaný ako zamestnanec slovenskej firmy, kde máte uzavretú riadnu pracovnú zmluvu, alebo tam idete ako subdodávateľ (SZČO) firmy, pre ktorú robíte výkony v zahraničí. Z právneho a legislatívneho hľadiska je v tom veľký rozdiel.

Povinnosti zamestnávateľa na Slovensku

Ak ste do zahraničia vyslaný ako zamestnanec, je zamestnávateľ povinný vám zabezpečiť všetky potrebné potvrdenia a registrácie v cieľovej krajine (napr. v Rakúsku). Je to predovšetkým potvrdenie slovenskej sociálnej poisťovne, že ste na Slovensku riadne poistený. Jedná sa o potvrdenie sociálnej poisťovne s označením PD A1, ktoré pre vás musí zabezpečiť zamestnávateľ. Toto potvrdenie sa vydáva na konkrétnu osobu a to maximálne na dva roky. V prípade kontroly v zahraničí je toto potvrdenie to prvé, čo kontrolóri vyžadujú. Aby ste predišli zbytočným problémom v zahraničí, požadujte od zamestnávateľa kópiu tohto potvrdenia, vydaného na vaše meno.

Registrácia v Rakúsku

Prípadné ďalšie povinnosti zamestnávateľa vždy závisia od legislatívy cieľovej krajiny. V prípade Rakúska je to registrácia zamestnanca centrálnom koordinačnom mieste (Zentrale Koordinationsstelle – ZKO) ktoré je spravované rakúskym ministerstvom financií. Registrácia firmy, ako aj zamestnancov, ktorí budú činnosť v Rakúsku vykonávať je potrebné urobiť minimálne jeden týždeň pred začiatkom prác. V prípade katastrof, nepredvídateľných, alebo neplánovaných prác je tento termín možné posunúť, ale registrácia musí byť urobená vždy pred začiatkom prác.

Nároky zamestnanca

Pri práci v zahraničí podliehate z veľkej časti pracovno-právnej legislatíve cieľového štátu. Ako zamestnanec pracujúci pre zamestnávateľa (hoci aj slovenského) v zahraničí, máte nárok na minimálnu mzdu podľa rakúskych kolektívnych zmlúv, ako aj na všetky benefity platné v danej krajine. Na tieto výhody však máte nárok len počas výkonu vašej práce v zahraničí. Pokiaľ pracujete striedavo v zahraničí a na Slovensku, máte nárok len na pomernú časť zahraničných benefitov.