Dôležité UPOZORNENIE

S ohľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nemusia byť všetky informácie na stránke vždy aktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia portálu rakusko.sk

Zamestnanie v Rakúsku, krok za krokom

Ak ste dostali ponuku na zamestnanie od rakúskeho zamestnávateľa, je pre vás veľmi dôležité, aby s vami váš nový zamestnávateľ uzavrel pracovnú zmluvu a zaregistroval vás ešte pred nástupom do zamestnania do rakúskej zdravotnej poisťovne

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je základom vášho pracovno-právneho vzťahu s vašim rakúskym zamestnávateľom. Neochota ju písomne uzavrieť, alebo posúvanie podpisu na neskoršiu dobu môže byť pre vás znamením možnej neserióznosti zamestnávateľa. Pracovná zmluva nemusí mať len výslovne písomnú formu, ale v takýchto prípadoch sa ťažšie domôžete svojich práv v prípade pracovného sporu. Pokiaľ nie je právnická nemčina vašou silnou stránkou, nechajte si radšej návrh takejto zmluvy preložiť, aby ste vedeli, čo presne podpisujete.

Sociálne poistenie

Prihlásenie do poisťovne zabezpečuje za vás zamestnávateľ pomocou registračného systému ELDA. Prihlásenie je potrebné urobiť pred začiatkom pracovného vzťahu. Pokiaľ zamestnávateľ nemá všetky vaše údaje, môže urobiť jednoduchú predbežnú registráciu a do 7 dní ju musí doplniť (napr. o vaše nové rakúske bydlisko).

Registráciou podľa zákona o sociálnom poistení Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) budete mať v Rakúsku zdravotné, penzijné a úrazové poistenie. Toto platí v prípade ak váš plat prekročí hranicu drobných zárobkov Geringfügigkeitsgrenze ktorá je stanovená vo výške € 425,70 mesačne (údaj aktuálny pre rok 2017). Takáto mzda je možná len pri čiastkových pracovných úväzkoch. Zamestnanci s príjmom pod touto hranicou, majú sice čistý príjem rovnajúci sa hrubému príjmu, ale v tomto prípade majú len úrazové poistenie. Prípadné zdravotné, alebo penzijné poistenie si musia hradiť sami. Taktiež nemajú poistenie v nezamestnanosti

Pokiaľ ste ešte neboli registrovaný v rakúskom sociálnom systéme, nemáte pridelené číslo sociálneho poistenia Versicherungsnummer – VSNR. Toto číslo bude pre vás počas všetkých vašich aktivít v Rakúsku dôležité. Prihlásením sa do rakúskeho sociálneho systému vám bude toto číslo pridelené.

Nahlásenie bydliska v Rakúsku

Ak ste si našli prácu v blízkosti hraníc a za prácou do Rakúska denne dochádzate cez hranice, nemusíte sa tam prihlásiť na pobyt. V tomto prípade ste takzvaný „pendler“. Stávate sa čiastočným daňovým rezidentom a dane platíte len z príjmu zo závislej činnosti (zamestnania) v Rakúsku. Sociálne a zdravotné poistenie vám platí rakúsky zamestnívateľ.

Pokiaľ sa v Rakúsku zdržiavate dlhšie, máte povinnosť sa do troch dní prihlásiť k pobytu.