Sviatky v Rakúsku

Prehľad štátnych aj cirkevných sviatkov v Rakúsku pre rok 2018/2019. Po rozkliknutí sviatku s “*” sa zobrazia spolkové krajiny, v ktorých sviatok platí.

Legenda:
Sviatky označené žltou farbou sú štátne sviatky (dni pracovného pokoja)
Sviatky označené šedou farbou sú cirkevné sviatky
Sviatky označené hviezdičkou* sú sviatky platné len vo vybraných spolkových krajinách

08. Dec Sobota
Mariä Empfängnis (štátny sviatok)
01. Jan Utorok
Nový rok (štátny sviatok)
06. Jan Nedeľa
Traja králi (štátny sviatok)
19. Mar Utorok
Sv. Jozef* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Korutánsko Štajersko Tirolsko Vorarlbersko
19. Apr Piatok
Veľký piatok (cirkevný sviatok)
22. Apr Pondelok
Veľkonočný pondelok (štátny sviatok)
01. Máj Streda
Štátny sviatok (štátny sviatok)
04. Máj Sobota
Sv. Florián* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Horné Rakúsko
30. Máj Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána (štátny sviatok)
10. Jún Pondelok
Turíce (štátny sviatok)
20. Jún Štvrtok
Sviatok Božieho tela (štátny sviatok)
15. Aug Štvrtok
Mariä Himmelfahrt (štátny sviatok)
24. Sep Utorok
Sv. Rupert* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Salzbursko
10. Okt Štvrtok
Tag der Volksabstimmung* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Korutánsko
26. Okt Sobota
Štátny sviatok (štátny sviatok)
01. Nov Piatok
Sviatok všetkých svätých (štátny sviatok)
11. Nov Pondelok
Sv. Martin* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Burgenland
15. Nov Piatok
Sv. Leopold* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Dolné Rakúsko Viedeň
08. Dec Nedeľa
Mariä Empfängnis (štátny sviatok)
24. Dec Utorok
Štedrý deň (cirkevný sviatok)
25. Dec Streda
Vianoce (štátny sviatok)
26. Dec Štvrtok
Druhý sviatok vianočný (štátny sviatok)
31. Dec Utorok
Silvester (cirkevný sviatok)