Sviatky v Rakúsku

Prehľad štátnych aj cirkevných sviatkov v Rakúsku pre rok 2018/2019. Po rozkliknutí sviatku s „*“ sa zobrazia spolkové krajiny, v ktorých sviatok platí.

Legenda:
Sviatky označené žltou farbou sú štátne sviatky (dni pracovného pokoja)
Sviatky označené šedou farbou sú cirkevné sviatky
Sviatky označené hviezdičkou* sú sviatky platné len vo vybraných spolkových krajinách

20. Jún Štvrtok
Sviatok Božieho tela (štátny sviatok)
15. Aug Štvrtok
Mariä Himmelfahrt (štátny sviatok)
24. Sep Utorok
Sv. Rupert* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Salzbursko
10. Okt Štvrtok
Tag der Volksabstimmung* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Korutánsko
26. Okt Sobota
Štátny sviatok (štátny sviatok)
01. Nov Piatok
Sviatok všetkých svätých (štátny sviatok)
11. Nov Pondelok
Sv. Martin* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Burgenland
15. Nov Piatok
Sv. Leopold* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Dolné Rakúsko Viedeň
08. Dec Nedeľa
Mariä Empfängnis (štátny sviatok)
08. Dec Nedeľa
Mariä Empfängnis (štátny sviatok)
25. Dec Streda
Vianoce (štátny sviatok)
26. Dec Štvrtok
Druhý sviatok vianočný (štátny sviatok)
31. Dec Utorok
Silvester (cirkevný sviatok)
01. Jan Streda
Nový rok (štátny sviatok)
06. Jan Pondelok
Traja králi (štátny sviatok)
19. Mar Štvrtok
Sv. Jozef* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Korutánsko Štajersko Tirolsko Vorarlbersko
10. Apr Piatok
Veľký piatok (cirkevný sviatok)
13. Apr Pondelok
Veľkonočný pondelok (štátny sviatok)
01. Máj Piatok
Štátny sviatok (štátny sviatok)
04. Máj Pondelok
Sv. Florián* (cirkevný sviatok)
Len v regiónoch: Horné Rakúsko
21. Máj Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána (štátny sviatok)
01. Jún Pondelok
Turíce (štátny sviatok)
24. Dec Štvrtok
Štedrý deň (cirkevný sviatok)