Carnuntum – brána v čase do Rímskej ríše

Carnuntum, najväčšie archeologické náleziskom v Rakúsku je skvelým tipom na rodinný výlet, ktorý ponúka cestu v čase do obdobia Rímskej ríše, čias gladiátorov a cisárov.

Cesta za dobrodružstvom a zábavou Vám v tomto prípade potrvá len pol hodinu. Z cesty určite hneď zbadáte známu pohanskú bránu, ktorá Vám Vašu cestu v čase ešte viac sprítomní.

Carnuntum sa nachádza na území obcí Petronell – Carnuntum a Bad Deutsch – Altenburg v spolkovej republike Dolné Rakúsko. Carnuntum bolo od 40. rokov 1. stor. po Kr. rímske sídlo, hlavné mesto provincie Panónia. Areál sa skladá z vojenského mesta, civilného mesta a chrámového okrsku na Pffafenbergu. Názov Carnuntum je z ilýrskeho slova a znamená kamenné mesto.

Vojenské mesto

Malo dve časti – legionársky tábor a vojenské predmestie. Prvým doloženým rímskym sídlom v Carnunte bol legionársky tábor Castra. Súčasne s ním vzniklo veľké “predmestie“, kde bývali rodiny vojakov, obchodníci, remeselníci pod vojenským velením. Vo vojenskom predmestí sa okrem vlastného predmestia nachádzal vojenský amfiteáter (amfiteáter Bad Deutsch – Altenburg) zo 70. rokov 1. stor. po Kr. s kapacitou asi 14 000 divákov, vojenské cvičisko, palác miestodržiteľa, kultové okrsky a termy. V jeho areáli sa nachádzala aj budova pre zvieratá, ktoré sa používali pri zápasoch a taktiež chrám zasvätený bohyni Diane Nemesis.

Vojenské mesto pôvodne

Civilné mesto

vzniklo okolo roku 70 po Kr. približne 2 km od vojenského mesta, v ktorom sa usadili rímski občania, ktorí nepodliehali vojenskému veleniu a mali záujem obchodovať, keďže táto oblasť bola výhodnou práve preto, že šlo o pohraničnú oblasť, na Jantárovej ceste a dokonca ešte aj blízko silného vojenského sídla. V civilnom meste bolo fórum, viacero chrámov, curia, mestský archív, tabularia a viacero kúpeľov. Pri meste sa nachádzal civilný amfiteáter z prvej polovice 2. storočia a vedľa neho gladiátorská škola.

Pohanská brána (Heidentor)

bola postavená na prístupovej ceste k civilnému mestu ako triumfálny „oblúk“ cisára Constantia. Má tvar štvoruholníkovej veže so štyrmi oblúkmi postavenej nad križovatkou ciest a dodnes sa zachovala jej veľká časť.

Ukáž na mape (2 lokalít)

Miesta spomenuté v článku

marker

Carnuntum

Carnuntum, najväčšie archeologické náleziskom v Rakúsku je skvelým tipom na rodinný výlet, ktorý ponúka cestu v čase do obdobia Rímskej ríše, čias gladiátorov a cisárov.
Ukáž na mape Cesta sem
marker

Parkovisko

Ukáž na mape Cesta sem