... ...

Dialničné známky

V Rakúsku môžete popri klasickej diaľničnej nálepke (Vignette), použiť aj elektronickú diaľničnú známku. Ceny a doba platnosti sú pri oboch variantoch rovnaké. Má to však svoje obmedzenia.

 

Autá do 3,5t

Motocykle

10-dňová9,90 €5,80 €
2-mesačná29,00 €14,50 €
Ročná96,40 €38,20 €

Ročná diaľničná známka 2023 platí od 1. decembra 2022 do 31. januára 2024, 24:00 hod.  
Rakúske diaľničné známky platné v roku 2023 sú fialové.

Známka sa lepí zvnútra na čelné sklo do ľavého horného rohu alebo do stredu pod spätné zrkadlo. Na motocykli musí byť umiestnená na dobre viditeľnom mieste, najlepšie na nádrži. Nenalepujte známku na nesprávne miesto, môžete za to dostať aj pokutu.

Rakúska diaľničná známka sa dá kúpiť bežne v Rakúsku na čerpacích staniciach a na Slovensku v blízkosti hraníc, ako aj v sieťach čerpacích staníc Slovnaft.

Elektronické diaľničné známky

Rakúsky správca diaľnice ASFINAG zaviedol aj možnosť zakúpenia si elektronických diaľničných známok pre osobné vozidlá do 3,5 tony a motocykle.

Výhodou elektronických diaľničných známok je jednoduchosť a flexibilnosť ich zaobstarania.

Pokiaľ ich plánujete používať, musíte sa najskôr zaregistrovať na stránke rakúskeho správcu diaľnic ASFINAG. Celá registračná procedúra ako aj objednávanie samotných diaľničných známok je v slovenskom jazyku.

Dôležité upozornenie

Rakúsky správca diaľnic ASFINAG rozlišuje pri kúpe elektronickej diaľničnej známky medzibežným užívateľom – fyzickou osobou a užívateľom – podnikateľom.

Z právnych dôvodov nie je možné aby si fyzická osoba zakúpil elektronickú diaľničnú známku tak, aby jej platila okamžite. Fyzickou osobou – nepodnikateľom zakúpená elektronická diaľničná známka je platná až po 18-tich dňoch od jej úhrady.

Je to z dôvodu, že podľa spotrebiteľského zákona v Rakúsku, môže byť tovar zakúpený cez internet vrátený do 14 dní, s nárokom na vrátanie peňazí. Keďže kúpa elektronickej diaľničnej známky sa zabezpečuje cez internet, podlieha tiež tomuto zákonu. 18-dňový posun platnosti elektronickej známky je z toho dôvodu, že známku môžete vrátiť aj poštou a štyri dni navyše oproti zákonnej lehote by na to mali postačovať.

Z tohto právneho dôvodu je kúpa najmä krátkodobej elektronickej diaľničnej známky pre užívateľov – nepodnikateľov, nezaujímavá.

Pre podnikateľov sa tento zákon nevzťahuje.

Pokiaľ sa zaregistrujete ako podnikateľ, platnosť zakúpenej elektronickej diaľničnej známky môže byť okamžitá, alebo si jej platnosť určíte podľa vlastnej potreby.

Registráciu na kúpu rakúskej elektronickej diaľničnej známky ako aj overenie platnosti podľa ŠPZ môžete urobiť na www.asfinag.at

Náhradná diaľničnej známky v prípade rozbitého čelného skla

Výmena diaľničnej známky v prípade rozbitia a úplnej straty čelného skla je k dispozícii na každej základni ÖAMTC. Pre členov ÖAMTC je výmena diaľničnej známky bezplatná. Nečlenovia musia zaplatiť manipulačný poplatok vo výške 10,- EUR. POZOR: Dvojmesačné a desaťdňové diaľničné známky nie je možné vymeniť.

V prípade rozbitého čelného skla je potrebné sa preukázať nasledovnými dokladmi:

 • Kópia faktúry zo servisu (s číslom faktúry) - vystavená na majiteľa registrácie, s uvedením typom vozidla, evidenčným číslom alebo číslom podvozku príslušného vozidla. Akceptujú sa aj zahraničné faktúry (napr. ak bolo čelné sklo vymenené v Maďarsku)
 • Odlepená originálna diaľničná známka z rozbitého čelného skla, ako aj spodná časť potvrdenia (allonge) spolu s dokladom o potvrdení kúpy diaľničnej známky
 • Osvedčenie o evidencii (originál alebo kópia) vozidla, ktorého sa týka rozbité čelné sklo
 • Ak si nové čelné sklo montujete sami, musíte predložiť aj platnú faktúru za nákup nového čelného skla

POZOR: V prípade nehody spôsobenej inou osobou musí protistrana zo svojho PZP zaplatiť aj náhradnú diaľničnú nálepku. V takom prípade spoločnosť ASFINAG mýtnu nálepku nevymení.

Úsekové mýto

Na nasledujúcich úsekoch platí povinnosť úhrady úsekového mýta a je potrebný mýtny lístok namiesto diaľničnej známky:

 • Diaľnica A9 Phyrn, medzi vjazdom Spital / Phyrn a vjazdom Arding (tunel Bosruck) ako aj medzi vjazdami St. Michael a Übelbach (tunel Gleinalm).
 • Diaľnica A10 Tauern, medzi vjazdom Flachau a vjazdom Rennweg (tunely Tauern a Katschberg).
 • Diaľnica A11 Karavanky, medzi vjazdom St. Jakob im Rosental a štátnou hranicou v tuneli Karavanky.
 • Diaľnica A13, celý úsek A 13 podlieha úhrade úsekového mýta.
 • Rýchlostná komunikácia S 16 Arlberg, medzi vjazdom St. Anton am Arlberg a vjazdom Langen am Arlberg.

Cez internet môžete objednať a uhradiť aj úsekové mýto na vybraných diaľničných úsekoch, alebo tuneloch. Existuje niekoľko typov produktov digitálneho úsekového mýta:

 • Jedna jazda: môžete kúpiť jednu jazdu (pre jeden smer)
 • Dve jazdy: pre cestu tam a späť
 • Ročná karta: je platná 365 dní od začiatku platnosti. Ak už vlastníte platnú ročnú diaľničnú známku, dostanete ročnú kartu pre úsekové mýto jednorazovo zľavnenú o 40 €
 • Úsekové mýto FLEX: je služba, ktorá umožňuje dodatočnú úhradu digitálneho úsekového mýta pre všetky mýtne úseky bezhotovostne, jednoducho a bez zastavenia na mýtnici

Podrobnejšie informácie ako aj možnosť zakúpenia mýtneho lístku v slovenskom jazyku nájdete tiež na internetovej stránke ASFiNAG digitálne úsekové mýto.

Mohlo by vás zaujímať

Viedenský Práter

Zábava pre celú rodinu