... ...

Obmedzenie rýchlosti IG-L

Obmedzenie rýchlosti na diaľnici s dodatkom IG-L

Mnohí slovenskí vodiči zažili na rakúskej diaľnici obmedzenie rýchlosti zväčša na 100 km/h, s dodatkovým označením IG-L, na nekonečne dlhom úseku. Často uvažujú nad tým, či náhodou neprehliadli koniec obmedzenia. Na čo je toto "bezdôvodné" obmedzenie dobré?

Úseky s obmedzením sa vyskytujú obyčajne pri väčších mestách alebo významných diaľničných uzloch a môžu byť dlhé niekoľko desiatok kilometrov.

Čo znamená IG-L?

Toto obmedzenie má opodstatnenie pre rakúsky program ochrany životného prostredia. IG-L je skratkou zákona o ochrane ovzdušia pred imisiami (Immisionsschutzgesetz-Luft) a objavuje sa ako dodatok pod značkou obmedzenia rýchlosti na diaľniciach a niektorých rýchlostných cestách. Rýchlosť býva obmedzená väčšinou na 100 km/h a má za cieľ znižovanie emisií výfukových plynov. Aktivuje sa preventívne, alebo pri nameraní zvýšenej koncentrácie imisií na danom úseku.

Pozor na pokuty

Pri prekročení rýchlosti na meranom úseku s obmedzením IG-L sa síce dopúšťate jedného priestupku, no porušujete tým hneď dva zákony, a to zákon o cestnej premávke (StVO) a zákon o ochrane ovzdušia pred imisiami (IG-L). Výška pokuty je preto vyššia ako pri bežnom prekročení rýchlosti. V posledných rokoch ministerstvo životného prostredia zvýšilo rozsah pokút za prekročenie rýchlosti v zónach IG-L a tieto pokuty budú v budúcnosti aj naďalej rásť. Odvtedy je možné za prekročenie takejto rýchlosti do 30 km/h uložiť správnu pokutu až do výšky 90 eur. Pri prekročení rýchlosti o viac ako 30 km/h sa výška sankcií rieši v správnom konaní, kde navyše treba rátať so správnymi poplatkami. Viac k pokutám v Rakúsku nájdete v článku o pokutách.

Kde sú obmedzenia rýchlosti podľa IG-L?

Spolková krajina

Dialnica

Horné RakúskoA1
SalzburgA1, A10
ŠtajerskoA9, A2
Tirolsko (trvalé obmedzenie rýchlosti na 100 km/h)A12, A13
KorutánskoA2
VorarlberskoA14

Rýchlostné obmedzenia podľa IG-L predpisuje príslušná spolková krajina. V súčasnosti existujú na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v Tirolsku, Salzbursku, Štajersku, Hornom Rakúsku a Korutánsku v celkovej dĺžke viac ako 400 km.

Výnimka pre elektrické vozidlá

Od pondelka 1. júla 2019 sú vozidlá s čisto elektrickým pohonom, ako aj vozidlá s technológiou vodíkových palivových článkov oslobodené od rýchlostných obmedzení IG-L na diaľniciach a rýchlostných cestách. Cieľom tejto výnimky, o ktorej sa rozhodlo koncom roka 2018, je okrem iného poskytnúť ďalší stimul na posilnenie elektromobility v Rakúsku. Plug-in hybridy musia naďalej dodržiavať rýchlostné obmedzenia.

Požiadavky na výnimku

Výnimka z rýchlostných obmedzení IG-L sa vzťahuje len na vozidlá, ktoré majú tabuľku s evidenčným číslom so zeleným nápisom. Od apríla 2017 o ňu možno požiadať v prípade vozidiel s čisto elektrickým pohonom, nie je však povinná. Kto chce, môže si na svojom elektromobile ponechať tabuľku s evidenčným číslom s čiernym nápisom - v takom prípade však musí dodržiavať stanovený rýchlostný limit rovnako ako vozidlá so spaľovacím motorom. 

Výnimka pre elektrické vozidlá platí len na úsekoch ciest, kde na to upozorňujú značky. Pokiaľ teda nie sú umiestnené zodpovedajúce značky, rýchlostné obmedzenia stanovené na základe IG-L sa naďalej vzťahujú na všetky vozidlá bez ohľadu na typ pohonu a evidenčné číslo.

Mohlo by vás zaujímať

Viedenská ZOO

Práter

Zábava a adrenalín

Dom mora vo Viedni

Čarovný podmorský svet