... ...

Núdzové situácie

Jednotné číslo tiesňového volania v EU

112

Funguje 24/7 vo všetkých členských štátoch EÚ, ktoré môžete v prípade núdze použiť kdekoľvek v EÚ. Nemusíte si tak pamätať tiesňové čísla jednotlivých krajín.

Jazyky ktorými sa dohovoríte:

 • Anglicky
 • Jazykom krajiny, v ktorej sa nachádzate

Krízové informačné linky v Rakúsku

 • Havarijná a požiarna pohotovosť: 122
 • Zdravotná pohotovosť: 144
 • Polícia: 133

V prípade autonehody

 • Ak je vozidlo stále riaditeľné, presuňte sa na odstavný pruh alebo do bezpečnej vzdialenosti od hlavnej cesty
 • Zapnite varovné svetlá na vozidle
 • Vystavte výstražný trojuholník vo vzdialenosti 50 metrov za vozidlom
 • Zavolajte políciu - číslo 133
  • Zistite si Vašu presnú polohu (v prípade diaľníc nájsť diaľničný kilometrovník) 
  • V prípade výskytu zranených zistite ich počet, pohlavie, vekovú kategóriu a zavolajte záchranku 
 • Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o situácii. Postupujte podľa ich pokynov pri vybavovaní poistných nárokov
 • Kontaktujte Vašu asistenčnú službu poisťovacej spoločnosti (Odťah do servisu, odťah zo zahraničia pri nepojazdnosti, náhradné vozidlo atď)

V prípade odtiahnutia auta

Ak Vám bolo v Rakúsku odtiahnuté auto a neviete, kde sa momentálne nachádza, mali by ste postupovať podľa nasledovných krokov:

 • Overte si oznámenie o odtiahnutí:
  Ak ste dostali upozornenie od polície alebo inej úradnej inštitúcie, pozorne si ho prečítajte. Môžete nájsť informácie o tom, kto a prečo vaše vozidlo odtiahol. Taktiež by vám malo byť poskytnuté číslo telefónu na kontakt.
 • Zavolajte na odťahovú službu
  Ak neviete, kto váš automobil odtiahol, môžete cez internet vyhľadať a zavolať na miestne odťahové služby v oblasti, kde ste naposledy parkovali vozidlo. Odťahové služby majú záznamy o odtiahnutých vozidlách a môžu vám poskytnúť informácie.
 • Konzultujte miestnu políciu alebo dopravnú políciu:
  Ďalšou možnosťou je kontaktovať miestnu políciu alebo dopravnú políciu. Získate tak informácie o tom, kde sa nachádza vaše vozidlo a ako ho môžete získať späť.
 • Konzultujte svoju poisťovňu:
  Ak máte cestovné poistenie alebo poistenie vozidla, mali by ste skontaktovať aj svoju poisťovňu. Môžu vám poskytnúť informácie a radu o tom, ako postupovať v danej situácii. Väčšina poisťovní prepláca odtiahnutie aut do určitej vzdialenosti. Pred cestou do zahraničia sa treba informovať u svojej poisťovne. 

Odťahová služba vo Viedni:

Odťahová služba v Salzburgu:

Odťahová služba v Linzi:

Odťahová služba v Grazi:

Odťahová služba v Innsbrucku:

V prípade straty dokladov

 • Nahláste stratu/krádež najbližšej miestnej polícii. 
  Polícia Vám poskytne dôkazné potvrdenie o strate alebo krádeži, ktoré môžete neskôr potrebovať na úradné účely.
 • Kontaktujte najbližšie slovenské konzulárne zastúpenie (zoznam nižšie): Konzulárne úrady Vám poskytnú podporu a informácie o tom, ako obnoviť svoje stratené osobné doklady. V Rakúsku sú slovenské konzulárne úrady vo Viedni, Salzburgu, Eisenstade, Innsbrucku, Grazi a Linzi
 • V prípade potreby požiadajte o dočasné doklady: Konzulárne úrady by mali byť schopné Vám vydať dočasné doklady, ktoré Vám umožnia návrat na Slovensko. Väčšinou ide o dočasný pas alebo cestovný pas, ktorý vám umožní vycestovať z Rakúska a dostať sa domov.
 • Kontaktujte svoju poisťovňu: Ak máte cestovné poistenie, kontaktujte svoju poisťovňu. Niektoré cestovné poistenia pokrývajú straty osobných dokladov, takže by vám mohli pomôcť so znížením nákladov na ich obnovu.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rakúsku (Viedeň):

Konzulárny úrad Salzburg – konzulárny obvod spolková krajina Salzburg 

Konzulárny úrad Linz – konzulárny obvod spolková krajina Horné Rakúsko 

Konzulárny úrad Innsbruck – konzulárny obvod Bundesland Tirol 

Konzulárny úrad Eisenstad – konzulárny obvod spolková krajina Burgenland

Konzulárny úrad Graz – konz. obvod spolkové krajiny Štajersko a Korutánsko

 

Mohlo by vás zaujímať

Viedenská ZOO

Práter

Zábava a adrenalín

Dom mora vo Viedni

Čarovný podmorský svet