... ...

Dopravné predpisy v Rakúsku

Stručný prehľad o aktuálnych rakúskych dopravných predpisoch - pravidiel cestnej premávky v Rakúsku, povinnom vybavení vozidiel, rýchlostných obmedzeniach, tolerancii alkoholu, pokutách a ďalších dôležitých dopravných pravidlách v Rakúsku.

Pravidlá cestnej premávky a dopravné značky sú identické s všeobecnými predpismi, platnými v ostatných európskych krajinách.

Rýchlosť

 

Obec

Mimo obce

Diaľnica

Motocykle50 km/h

100 km/h

130 km/h

Osobné autá, karavany do 3,5 t

50 km/h

100 km/h

130 km/h

Prívesy do 750 kg

50 km/h

100 km/h

100 km/h

Sadzby pokút za prekročenie rýchlosti si určujú jednotlivé kraje v Rakúsku samostatne, orientovať sa dá v rozpätí stanovenom zákonom. Minimálna sadzba pri prekročení rýchlosti je: 

  • do 20 km/h je 29 €
  • do 30 km/h 50 €
  • do 40 km/h 70 €
  • nad 40 km/h 150 €

Prekročenie rýchlosti nad 50 km/h sa rieši v správnom konaní, výšku sankcie určí správny orgán. Viac o pokutách si môžete prečítať v článku Pokuty v Rakúsku .

Alkohol

Hranica tolerancie alkoholu je u bežných vodičov 0,5 promile. Pre vodičov v zácviku a vodičov mopedov platí tolerancia do 0,1 promile. Minimálne sadzby pokút pri prekročení tolerancie od 0,5 – 1,59 promile sa pohybujú vo výške od 300 – 4400 €. Od 1,6 promile je minimálna sadzba 1600 €. Výška pokuty stúpa predovšetkým s narastajúcou mierou ohrozenia ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri vážnejších prípadoch môže dosahovať výšku okolo 5900 € a ďalšie sankcie. Viac o pokutách si môžete prečítať v článku Pokuty v Rakúsku .

Povinná výbava

  • 1 x autolekárnička
  • 1 x výstražný trojuholník
  • 1 x reflexná vesta

Reflexnú vestu je povinný mať vodič auta, zvyšku posádky je len odporúčaná. Vesta môže byť žltej alebo oranžovej farby. Pre motorkárov reflexná vesta nie je povinná.

Ak je vozidlo vybavené bezpečnostnými pásmi, ich použitie je povinné na všetkých sedadlách, inak hrozí pokuta 35 až 72 €.

Zápcha na diaľnici / Záchranný pruh

V prípade, že je na diaľnici zápcha a tvorí sa kolóna, v Rakúsku majú všetky vozidlá povinnosť vytvoriť v strede vozovky voľný záchranný pruh a umožniť tak prejazd záchranným vozidlám. Vozidlá na ľavej strane vozovky sa musia presunúť čo najviac doľava a vozidlá na pravej strane čo najviac doprava, pričom nesmú blokovať odstavný pruh.

Svietenie

V Rakúsku platí povinnosť celodenného svietenia len pre motocykle. Autá svietiť môžu, ale nemusia. Povinnosť svietiť majú len za šera a za tmy, pri zhoršenej viditeľnosti (napr. pri daždi, snežení, hmle a podobne) a v tuneloch, aj keby boli osvetlené.

Deti v aute

Deti mladšie ako 14 rokov a nižšie ako 150 cm musia byť na prednom aj zadnom sedadle zaistené v autosedačke alebo podsedáku. Treba pritom zohľadniť hmotnosť a výšku dieťaťa a riadiť sa bezpečnostnou normou ECE-R44/03 alebo ECE-R 44/04, ktorá rovnako platí aj na Slovensku. Pravidlá v Rakúsku uvádzajú jednu výnimku pre deti s výškou nad 135 cm. Nemusia sedieť ani v autosedačke, ani v podsedáku, stačí, ak budú pripútané bezpečnostným pásom, musí im však vrchnou časťou prechádzať cez rameno, nie cez krk! Staršie deti musia byť pripútané bezpečnostným pásom rovnako ako dospelí. Ak usadíte dieťa na predné sedadlo do autosedačky proti smeru jazdy, musíte deaktivovať airbag.

Mohlo by vás zaujímať

Viedenská ZOO

Práter

Zábava a adrenalín

Dom mora vo Viedni

Čarovný podmorský svet