... ...

Volanie a dáta

Telefonovanie a dáta v Rakúsku

Ak cestujete do Rakúska alebo inej krajiny EÚ nebudete musieť platiť žiadne dodatočné poplatky za používanie Vášho mobilu. Toto je známe ako „roaming za domáce ceny“. Za hovory, textové správy (SMS) a využívanie dát budete účtovaní v rovnakých sadzbách ako doma, čo znamená, že zaplatíte rovnaké ceny, aké platíte za hovory, správy a dáta vo vašej domovskej krajine.

To isté platí aj pre prichádzajúce hovory a textové správy, ktoré prijímate počas vášho pobytu v zahraničí. Nebudú vám účtované žiadne ďalšie poplatky za prijímanie hovorov alebo správ počas Vášho pobytu v rámci roamingu, a to dokonca aj v prípade, že volajúci používa iného mobilného operátora.

Obmedzené dáta

V rámci EU nie je množstvo Vašich telefonátov a textových správ (SMS) nie je nijako obmedzené. Všetky sadzby majú rovnakú výšku ako vo Vašej domovskej krajine. Existujú však pravidlá a obmedzenia týkajúce sa roamingového objemu dát, ktoré sú účtované za domáce ceny. Tieto obmedzenia sa líšia od typu zmluvy. 

Ak platíte za mobilné dáta jednotkovú cenu, ktorá je veľmi nízka (nižšia ako 1 EUR za 1 GB), Váš operátor môže uplatniť limit „primeraného využívania“ dát počas obdobia využívania roamingu. Daný limit môže byť nižší ako Váš domáci povolený objem dát. Výška tohto limitu závisí od ceny uvedenej vo vašej zmluve o poskytovaní mobilných telefónnych služieb. Operátor má povinnosť vás vopred informovať o tomto limite a upozorniť Vás, ak ho dosiahnete. Ak prekročíte hranicu tohto limitu, môžete stále využívať dátový roaming, ale budú Vám účtované príplatky za dátový roaming. Tieto príplatky sú obmedzené hranicou pre veľkoobchodné dátové služby.

V prípade, že máte zmluvu o poskytovaní mobilných telefónnych služieb s obmedzeným objemom dát, môžete túto možnosť aj naďalej využívať v rámci EÚ bez ďalších poplatkov. Počas využívania roamingu ste limitovaní objemom dát, ktorý máte určený v zmluve.

Mobilný operátori v Rakúsku

Telefónna predvoľba pre Rakúsko je +43.

A1 Telekom Austria:

  • Telefónna predvoľba: +43 664
  • Webová stránka: www.a1.net

Magenta Telekom (predtým T-Mobile Austria):

"3" (Drei):

  • Telefónna predvoľba: +43 660
  • Webová stránka: www.drei.at

Hot (značka spoločnosti Magenta Telekom):

  • Telefónna predvoľba: +43 660
  • Webová stránka: www.hot.at 

Dlhší pobyt v zahraničí

V súlade s princípmi primeraného využívania dát môže Váš operátor monitorovať a kontrolovať Vašu roamingovú spotrebu a pohyb v priebehu štyroch mesiacov. Ak počas tohto obdobia prekročíte čas strávený v zahraničí v porovnaní s časom stráveným doma a zároveň Vaše používanie roamingu prekračuje domáce používanie, operátor má možnosť Vás kontaktovať a požiadať o bližšie vysvetlenie vašej situácie. Máte 14 dní na to aby ste sa s operátorom dohodli.

Ak budete naďalej tráviť viac času v zahraničí ako doma a Vaše roamingové aktivity budú aj naďalej prevyšovať domáce používanie, operátor môže začať účtovať dodatočné poplatky za využívanie roamingu.

Mohlo by vás zaujímať

Viedenská ZOO

Práter

Zábava a adrenalín

Dom mora vo Viedni

Čarovný podmorský svet